ProtokollerYeni Birim AçılışıAr-Ge - 58/kFaaliyetler
 • Yeni Birim Açılışı
  Döner Sermaye İşletmesi birimlerine yeni bir birim eklenip ilgili biriminin döner sermaye faaliyetlerine başlaması süreci;
  Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Merkez Müdürlüklerinin Birim Yönetim Kurullarında aldıkları karar doğrultusunda, birim açılış teklifleri ve açılış bütçesi teklifi ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne yazılı olarak başvurmalarıyla başlar.İşletme Müdürlüğünce Üniversite Yönetim Kuruluna sunulan ilgili birimin açılış teklif kararı,
  Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde İşletme Müdürlüğünün alt birimi olarak döner sermayeye katılımı gerçekleştirilir.
  Saymanlık nezdinde Maliye Bakanlığına gerekli bildirimleri yapılar, Banka hesabı açılır, DMİS kaydı oluşturulur, DMİS, eFatura ve Ek ödeme sistemlerine birim/çalışan entegrasyonları tamamlanarak İşletmenin yasal olarak faaliyetlerine başlaması sağlanır.
 • 58/K PROJELERİ2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58 inci maddesinin (k) fıkrası uyarınca Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında yürütülen; araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik faaliyet ve projeleri

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58 inci maddesinin (k) fıkrası
  k) (Ek: 16/2/2016-6676/5 md.) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirler döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Bu gelirlerden (b) fıkrası uyarınca yapılacak olan kesintiler de dâhil herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu kapsamda görev yapan öğretim elemanına ödenecek gelirin yüzde 85’i, herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın ilgili öğretim elemanına ödenir. Kalan tutar, (b) fıkrasında belirtilen işler için kullanılır. Bu kapsamda değerlendirilecek proje ve faaliyetlere, öğretim elemanının müracaatı doğrultusunda, üniversite yönetim kurulunun izni ile karar verilir.

 • DETAYLI BİLGİ İÇİN
 •  

  Yönerge için tıklayınız.
  Dilekçe ve başvuru formu için tıklayınız..

  “Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyeti sayılmayacak işler için tıklayınız

  2547 Sayılı 58/k Maddesi kapsamındaki Faaliyet ve Projeleri Değerlendirme Komisyonu için tıklayınız

  Birimlerimizin devam eden faaliyetlerini görmek için lütfen tıklayınız